politická strana

Politik v Česku zakoření na různých úrovních

Politik jako takový je obvykle nedílnou součástí dané politické strany. I když výjimkou nejsou ani nestraníci a nezávislí, kteří se plně neztotožňují z ideologií té či oné strany. Význam samotného slova politik je celkem zřejmý. Jde o člověka působícího ve veřejném sektoru rozhodujícího o důležitých věcech,...

Politická strana musí být za všech okolností aktivní

Když se řekne politika, první, co se každému ihned vybavení bude nějaká politická strana. A není se čemu divit. Vždyť právě politické strany zásadním způsobem ovlivňují českou politiku a do značné míry i naše životy. Pojďme se tedy blíže zaměřit na slovní spojení „politická strana“ a prozradit si něco více...

Politická hnutí zasahují do české politiky

Politika jako taková spojuje řadu nejrůznějších věcí. Nejsou to jenom samotné volby, ale také politická hnutí, která do tohoto segmentu neodmyslitelně patří. Pokud nevíte, jaký je rozdíl mezi politickou stranou a hnutím, prozradíme Vám to. Zároveň Vám přinášíme odpovědi na ty nejdůležitější otázky týkající...