Politická strana musí být za všech okolností aktivní

Když se řekne politika, první, co se každému ihned vybavení bude nějaká politická strana. A není se čemu divit. Vždyť právě politické strany zásadním způsobem ovlivňují českou politiku a do značné míry i naše životy. Pojďme se tedy blíže zaměřit na slovní spojení „politická strana“ a prozradit si něco více o typologii a funkcích.

Vysvětlení výrazu politická strana

Politické strany lze označit jako politické organizace. Nikoliv však hnutí, což je něco jiného. Tyto organizace pak ve svých řadách volí kandidáty. Snaží se pro ně získat místa ve veřejném úřadu, kde budou moci vládnout, rozhodovat o důležitých věcech a primárně prosazovat ideologii politické strany.

Co všechno byste měli vědět o politických stranách?

Strany se primárně snaží získat politickou moc ve volbách. Její členové mají společné zájmy a mnohdy mohou tvořit i dobrovolnou a otevřenou organizaci. Více podrobných informací se dozvíte v několika základních otázkách a odpovědích.

Jak je označován člen politické strany?

Člen je prezentován jako straník. Ze samotného principu může být člověk členem pouze jediné politické strany, protože každá má trochu jinou ideologii a dvojí členství zkrátka nejde k sobě. Nečlen politické strany je označován jako nestraník.

Jaké jsou další funkce politických stran?

Mezi hlavní činnosti se řadí ještě mobilizace společnosti, formulování sjednocených zájmů a také stabilizace vládních orgánů. Ve své podstatě jde o socializaci politiky.

Jsou nějak rozlišovány tradiční politické strany?

Ano, u těch tradičních lze narazit na dvojí dělení. Jsou to kádrové politické strany a masové politické strany.

Co je to pravolevé rozdělení politických stran?

V tomto případě dochází k dělení stran na základě tíhnutí k těm či oněm názorům. Je to pravice a levice.

Jaké jsou pravicové a levicové strany?

Pravicová politická strana může být označovaná jako monarchistická a konzervativní. Naopak ta levicová se spíše zaměřuje na zájmy nižších a středních vrstev obyvatelstva.

Publikováno: 17. 05. 2021

Kategorie: politika

Autor: TomasJanicak

Tagy: kandidát | organizace | politická strana | politické strany | politik | politika | poslanec | senátor | strana | strany | zastupitel