Státní rozpočet ČR má občas pěkné výkyvy

Když přijde na přetřes téma související s hospodařením státu, pak hraje státní rozpočet hlavní roli. Vždyť jde o jeden z nejdůležitějších dokumentů spjatých s financemi České republiky. Pravdou samozřejmě je, že jednu věc představuje schválený rozpočet a tu druhou skutečný rozpočet, který se od toho prvního může ve výsledku lišit.

Vývoj státního rozpočtu v posledních letech

Ještě, než se podrobněji zaměříme na státní rozpočet České republiky nastíníme Vám, jak se v minulých letech vlastně vyvíjel. Zajímavá pro Vás může být informace týkající se schváleného a skutečného rozpočtu ČR. Částky v tabulce jsou uvedeny v miliardách českých korun.

ObdobíSchválený rozpočetSkutečný rozpočet
1999-31,01-29,634
2003-111,3-109,053
2005-83,59-56,36
2010-162,7-156,29
2015-100-62,8
2019-40-28,52
Jak šel čas se státním rozpočtem České republiky?

Z hodnot prezentovaných v tabulce je celkem patrné, že rozdíly ve státním rozpočtu jsou občas značné. A nejde pouze o schválený a skutečný rozpočet, ale i o konkrétní roky.

Státní rozpočet obecně

Každý člověk by měl vědět, jak je to s tvorbou a schvalováním státního rozpočtu. Ústředním orgánem je v tomto případě Ministerstvo financí České republiky. Jeho obsah je řízen podle zákona č. 218/2000 Sb. I když návrh vypracuje Ministerstvo financí, samotné schválení má na starosti vláda České republiky. Přijímán je Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky. O jeho správu se pak stará Česká národní banka známá pod zkratkou ČNB.

Státní rozpočet – Hlavní příjmy a výdaje

Stejně jako kterékoliv jiné rozpočty, také ten státní vzniká ze dvou základních složek. Těmi jsou samozřejmě příjmy a výdaje. Mezi příjmy patří přímé daně pocházející z příjmů, z převodu majetků, včetně těch majetkových. Dále je to nepřímá daň, ale i ostatní příjmy, sociální pojištění a Fondy Evropské unie. Naopak do výdajů se řadí ty mandatorní a kvazimandatorní. Sem patří důchody, penzijní připojištění, výdaje na armádu, politiku, hypotéční úrokové podpory, stavební spoření, podpora v nezaměstnanosti a mnohé další.