Politik v Česku zakoření na různých úrovních

Politik jako takový je obvykle nedílnou součástí dané politické strany. I když výjimkou nejsou ani nestraníci a nezávislí, kteří se plně neztotožňují z ideologií té či oné strany. Význam samotného slova politik je celkem zřejmý. Jde o člověka působícího ve veřejném sektoru rozhodujícího o důležitých věcech, nastolujícího nová pravidla a zastupujícího určité zájmy. Mnohdy se můžete setkat také s výrazem straník.

Politik rozhodně nemůže být každý

Jestliže si myslíte, že politikem se může stát kdokoliv, kdo vystuduje příslušnou školu, jste na omylu. Tato funkce dokonce není spojena ani s konkrétním vzděláním. Minimálním předpokladem je maturitní zkouška. Obvykle však jsou politici vzdělaní lidé. Důležitá je především určitá životní praxe, přehled v daném oboru, zkušenosti a schopnost přinést něco společnosti.

Politika na odlišných úrovních

Politici samozřejmě působí na zcela rozdílných úrovních. A to se týká nejenom České republiky, ale v podstatě všech zemí světa. Chcete-li se o těchto úrovních dozvědět něco více, začtěte se do níže uvedených otázek a odpovědí.

Jaké jsou úrovně politiky?

Politici mohou působit na úrovni komunální, krajské, celostátní, ale i evropské. Výjimkou pochopitelně není ani pozice na úrovni hlavy státu.

Co si představit pod komunální úrovní?

Její název je do značné míry vypovídající. Jde o místního politika s působností v daném městě a oblasti. Ať už plní roli starosty obce nebo je součástí zastupitelstva, popřípadě rady.

Jaký dosah má krajská úroveň?

Politici na této úrovni už fungují nejenom v rámci obce, ale celého kraje. Jsou tedy nedílnou součástí vyššího samosprávního celku, kde mohou prosazovat své zájmy a dělat politickou kariéru.

Jaké dělení má celostátní politická úroveň?

V tomto případě hrají hlavní roli dvě politické skupiny. Je to Poslanecká sněmovna a Senát. Politik se tak může stát poslancem nebo senátorem.

Jaké role přináší evropská úroveň?

Je to například poslanec Evropského parlamentu. Tito politici hájí zájmy České republiky na mezinárodní úrovni.