Pracovní neschopnost – Na co máte nárok?

Pracovní neschopnost je něčím, s čím se setkal určitě každý z Vás. Během ní totiž řešíte nemocenskou, tedy výplatu dávky v období, kdy nemůžete vykonávat běžnou pracovní činnost. Tento typ finanční dávky se týká zaměstnanců a osob samostatně výdělečně činných, a to při splnění patřičných podmínek. Nemocenská však není tou jedinou dávkou, kterou v rámci českého systému lze získat.

 • Příspěvek v těhotenství
 • Ošetřovné
 • Pomoc v mateřství
 • Dlouhodobé ošetřovné
 • Otcovský příspěvek

Všechny tyto dávky se čerpají ze státního rozpočtu a vyplácí klientům na základě konkrétních životních situací. Naším tématem se stane pracovní neschopnost a výplata nemocenské, včetně všech přidružených informací.

Pracovní neschopnost v číslech

Pojďme se na pracovní neschopnost zaměřit nejprve z pohledu číselných dat a údajů. Pro představu Vám v následující tabulce prozradíme, jak to bylo s vývojem dočasné pracovní neschopnosti v rámci uplynulých let. Jedná se o počet ukončených neschopenek.

RokPočet v milionech
20101,33
20141,28
20171,69
20202,29
20223,43
Vývoj pracovní neschopnosti v jednotlivých letech v rámci historických dat.

Jak vidno, nárůst pracovní neschopnosti je zde zřejmý, což může být do jisté míry způsobeno i onemocněním koronaviru, které zasáhlo nejenom Českou republiku, ale v podstatě celý svět.

Výplata nemocenské

Každého jistě zajímá, kdo je vlastně plátcem nemocenské v rámci pracovní neschopnosti? Prvních čtrnáct dní vyplácí část mzdy právě zaměstnavatel. Pokud člověk marodí delší dobu, po čtrnácti dnech tato povinnost přechází na stát.

Od roku 2019 byla zrušena karenční doba, tzn., že náhrada je vyplácena od prvního dne pracovní neschopnosti.

Josef U., pracovník ČSSZ.

Nyní se budeme zase opakovat. Výplata v období neschopnosti se pobírá pouze za předpokladu, že na ni má konkrétní zaměstnanec nebo osoba samostatně výdělečně činná nárok. V případě OSVČ je nutné hradit si nemocenské pojištění, a to je dobrovolné. U zaměstnanců odvádí nemocenské pojištění za pracovníka sám zaměstnavatelem.

Teplý čaj a kapesníky se hodí při nemoci v případě pracovní neschopnosti.

Pracovní neschopnost a výpočet dávky

Základní informace související s výplatou jsme Vám již prozradili. Nyní zacílíme na výši dávek a zaměříme se na nemocenskou trochu do detailu. Každý asi správně tuší, že o velikosti nemocenské v dočasné pracovní neschopnosti rozhoduje hned několik faktorů.

 • Výše platu v posledních měsících
 • Délka nemoci
 • Zavinění úrazu vedoucí k pracovní neschopnosti

Právě na základě těchto faktorů dochází k výpočtu náhrady mzdy. Ta je vždy nižší nežli Váš běžný plat a výdělek. Je to zcela logické, protože pracovní neschopnost nemá být náhradou za klasické zaměstnání, ale jen přechodnou dobou, než dojde k odstranění příčin a důsledků.

Výše nemocenské

Podstatná jsou ale čísla, takže se pojďme zaměřit na to, kolik vlastně dostanete peněz. Zásadní je to, že základem pro výpočet nemocenské je primárně denní vyměřovací základ. To je průměrný příjem za posledních dvanáct měsíců. A kolik dostanete peněz? To záleží na tom, jak dlouho trvá pracovní neschopnost.

Doba trváníVýše finanční náhrady
Do 30 dnů60 %
Od 31 do 60 dnů66 %
Nad 61 dnů72 %
V závislosti na době trvání nemocenské máte nárok na dávku v odpovídající výši.

Pokud chcete vědět, jak vysoká bude Vaše nemocenská, využijte k tomu vhodných a praktických nástrojů. Jsou to nejrůznější online kalkulačky na internetu. Stačí zadat pár vstupních údajů a obratem víte, kolik budete brát v průběhu pracovní neschopnosti.

Pracovní neschopnost a možné snížení dávky

Pozor si dejte také na to, jak k pracovní neschopnosti došlo. K těmto okolnostem je důrazně a detailně přihlíženo. Jestliže jste se na neschopenku dostali díky zranění při potyčce v hospodě či kdekoliv jinde, pravděpodobně dojde ke krácení výplaty.

Výše nemocenské může být snížena až o 50 %, pokud ke zranění a indispozici došlo vlivem některých nežádoucích a nevhodných situací.

Mirek S., pracovník úřadu práce.

Pracovní neschopnost spojená s opilostí mimochodem vede také ke krácení vyplacené dávky. Připravte se na to, že stejný scénář nastane i v situaci, kdy se zraníte při trestném činu nebo půjde o úmyslné poranění.

Mladík má pracovní úraz a proto je doma a pobírá nemocenskou.

Pracovní neschopnost a řada výjimek

Sociální systém České republiky rozhodně není žádnou jednoduchou záležitostí a je plný nejrůznějších podmínek a výjimek. Pokud chcete v rámci pracovní neschopnosti vědět všechno potřebné, přinášíme Vám další a podstatnou várku informací. Co všechno Vás v této souvislosti může ještě zajímat?

 • Povinnosti
 • Výplata dávky
 • Výjimky z náhrady mzdy

Z předchozí kapitoly může být zavádějící to, že pracovní neschopnost trvá neomezeně dlouho a od 61. dne dostává stále 72 % své předchozí mzdy. Jenže, opak je v tomto případě pravdou. Stát Vám vyplatí náhradu mzdy od 15. to 380. dne. Pak musíte předstoupit před lékařskou komisi. Vaše pracovní neschopnost se vyřeší na jiné úrovni. Skončit můžete třeba v invalidním důchodu.

Výjimky z nemocenské

S pracovní neschopností souvisí i spousta výjimek, v rámci nichž nemáte nárok na náhradu mzdy. Typickým příkladem je dlouhodobé marodění nad 380 dní. Do ostatních výjimek patří i nezaměstnaní, u kterých platí trochu jiná pravidla.

PředmětHodnota
Invalidní důchodce III. stupněNárok na 70 dní
ŽivnostníciUhrazené nemocenské pojištění
Pracující na dohoduOdpadá nárok
Předčasní důchodciBez nároku
Poznejte nejznámější výjimky ovlivňující pracovní neschopnost, potažmo výplatu dávky.

Do výjimek z logiky věci spadají také nepracující studenti a v podstatě všichni dlouhodobě pracovně neschopní důchodci. U nich platí jen oněch 70 dní v rámci jedné neschopenky, popřípadě za celý kalendářní rok.

Pracovní neschopnost v Česku

Oproti jiným státům můžeme být rádi za to, jak je nastavena pracovní neschopnost a výplata dávek v České republice. Většina pracujících a plnících patřičné podmínky má totiž nárok na náhradu mzdy. Ať už jde o vznik, průběh nebo ukončení nemocenské, vše se řídí podle příslušného zákona.

V případě pracovní neschopnosti je stěžejní zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění.

Pavlína S., pracovnice úřadu práce.

Pokud si vše kolem neschopenek shrneme do té nejjednodušší formy, nárok na náhradu mzdy je pokaždé úzce spojen s účastní na nemocenském pojištění. To platí za všech okolností.

Nemocný a smutný mladík řeší snížení nemocenské v závislosti na porušení pravidel pracovní neschopnosti.

Pracovní neschopnost v detailech

Pojďme se ale pracovní neschopnosti, potažmo nemocenské věnovat ještě více dopodrobna. Zajímat Vás totiž bude řada drobných detailů, které v tomto odvětví sehrávají celkem zásadní roli. Například to, že existuje nějaká eNeschopenka, respektive jsou všechny záležitosti týkající se pracovní neschopnosti vyřizovány online a už není třeba zaměstnavateli překládat papírovou formu dokladů od lékaře.

Nejčastější otázky a odpovědi

Zajímá Vás, jestli si musíte podávat žádost o výplatu nemocenské? Pak Vás ubezpečíme, že to není třeba. Pokud Vaše pracovní neschopnost trvá déle než čtrnáct dní, automaticky dochází k prodloužení pracovní neschopnosti a náhradu mzdy vyplácí stát. Podobné zásadní a důležité informace se můžete dozvědět prostřednictvím níže uvedených otázek a odpovědí.

Musí být pracovní neschopnost spojena s trvalou adresou?

Nikoliv. Nahlášena může být jiná adresa, kde budete trávit tuto dobu. I zde ovšem musíte dodržovat dobu vycházek a ostatní pravidla.

Co je mou povinností při pracovní neschopnosti?

Musíte se na nahlášeném místě zdržovat kvůli případným kontrolám. Ty mimochodem mohou přijít také o víkendu, a především v čas mimo vycházky.

Jakou formou je vyplácena náhrada mzdy?

Často jde o stejný způsob, jaký praktikujete při výplatě své pravidelné mzdy. Téměř ve všech případech je to tedy prostřednictvím bezhotovostního platebního styku na bankovní účet.

Musí OSVČ žádat o výplatu nemocenské?

Pokud si osoba samostatně výdělečně činná platí nemocenské pojištění a má nárok na náhradu mzdy, nemusí nic nahlašovat. Vše proběhne automaticky.

Chodí kontroly také v obdobní prvních čtrnácti dnů pracovní neschopnosti?

Ano, v tomto případě Vás nebude kontrolovat pracovník příslušného úřadu, nýbrž Váš zaměstnavatel, který Vám v této době platí náhradu mzdy.

Lepší, když neschopenku nepotřebujete

Nyní už víte, jak to všechno chodí, když náhodou skončíte v pracovní neschopnosti a na co všechno máte nárok. Nutno však podotknout, že je lepší se do takové situace nedostat, protože vždy je spojena s nějakým zdravotním problémem a zároveň s logickým úbytkem příjmu.