Veřejný dluh není to samé, co státní dluh

Se státními financemi souvisí hned několik důležitých témat. Jedním z nich je veřejný dluh. Pojem, jehož název do značné míry mnohé prozrazuje. Jen málokdo však tuší, že nejde o to samé, jako když se řekne státní dluh České republiky. Pokud jste doposud žili také v této mylné domněnce, uvedeme tyto informace na pravou míru.

Co je to veřejný dluh?

Název tohoto dluhu do značné míry hodně napovídá. Zahrnut v něm je nejenom státní dluh, ale také dluhy přidružených veřejných institucí. Veřejný dluh se úměrně vztahuje k HDP neboli k hrubému domácímu produktu. Je tak součtem všech příslušných deficitů a prezentuje celkový dluh státu nejenom vůči obyvatelům, ale i podnikům, subjektům v zahraničí a podobně.

Otázky a odpovědi související s veřejným dluhem

Nebojte se, definici veřejného dluhu rozhodně neodbydeme jen výše uvedenými řádky. Zaměříme se na jeho detaily. Jeho výpočet, jednotlivé složky a ostatní informace s ním související. Tohle všechno vyčtete z níže uvedených otázek a odpovědí.

Co všechno je zahrnuto ve veřejném dluhu?

Vedle státního dluhu jsou to také dluhy státních mimorozpočtových fondů, dluhy státních agentur a v neposlední řadě i rozpočty obcí. Mezi veřejné instituce samozřejmě patří i města a kraje.

K čemu je veřejný dluh dobrý?

Tuto hodnotu je vhodné znát například v souvislosti s investicemi. Zahraniční investoři k takovému číslu často přihlíží.

Jak se vypočítá tento typ dluhu?

Zjednodušeně řečeno jde o součet dluhu státního, dluhů kraje a dluhu za zdravotní pojišťovny. Metodika výpočtu veřejného dluhu je shodná pro všechny země Evropské unie.

Jak se spočítá zadluženost za jednu sekundu?

K výpočtu veřejného dluhu existuje snadné pravidlo. Použít můžete vzorec [(B) - (A)] / [3652460*60], kde A je veřejný dluh z konce loňského roku a B je dosazení dluhových hodin.

Má tento dluh vzrůstající nebo klesající tendenci?

Tento dluh samozřejmě každou vteřinou narůstá a jeho celková hodnota se odvíjí od příslušných příjmů a výdajů.