státní úřad zodpovědný za životní prostředí

Ministerstvo Životního Prostředí

Ministerstvo životního prostředí chystá zelenou revoluci?

Úloha ministerstva v politice Ministerstvo životního prostředí hraje v české politice klíčovou roli při tvorbě a prosazování politiky ochrany životního prostředí. Jakožto ústřední orgán státní správy zodpovídá za širokou škálu oblastí, včetně ochrany ovzduší a vod, nakládání s odpady, ochrany přírody a...