ministerstvo životního prostředí

Mžp

MŽP: Boj s klimatickou změnou nebo jen plané sliby?

Aktuální ministr/ministryně MŽP Aktuálním ministrem životního prostředí České republiky je od 17. prosince 2021 Marian Jurečka za KDU-ČSL. Nastoupil do funkce v rámci vlády Petra Fialy. Jeho působení na Ministerstvu životního prostředí (MŽP) se zaměřuje na klíčové oblasti, jako je klimatická změna, ochrana ovzduší a...

Ministerstvo Životního Prostředí

Ministerstvo životního prostředí chystá zelenou revoluci?

Úloha ministerstva v politice Ministerstvo životního prostředí hraje v české politice klíčovou roli při tvorbě a prosazování politiky ochrany životního prostředí. Jakožto ústřední orgán státní správy zodpovídá za širokou škálu oblastí, včetně ochrany ovzduší a vod, nakládání s odpady, ochrany přírody a...