čed

Čed

ČED: Zelená naděje, nebo politický kalkul?

Vznik ČED: Iniciativa a cíle Česká ekologická dohoda (ČED) nevznikla náhodou. Její kořeny sahají do rostoucího povědomí o naléhavosti environmentálních problémů, kterým Česká republika čelí. Iniciativa pro vznik ČED vzešla z široké škály aktérů – od ekologických organizací a akademické sféry, přes zástupce...