Státní pokladna v roli hlavní pokladnice státu

Státní pokladna je pojem, který samozřejmě souvisí s Ministerstvem financí České republiky. Ve své podstatě jde o jednu z organizačních složek tohoto resortu. Pojmy jako státní pokladnice nebo pokladnice státu jsou tak více než na místě. Je ovšem pravdou, že v každé zemi má tento orgán tak trochu jinou roli.

Význam státní pokladny

Ve své podstatě jde o finanční prostředky určené ke krytí výdajů samotného státu. Dříve se taková organizace přezdívala bankéř státu. Její úloha však může nabývat odlišných podob podle konkrétní země. Někde řídí pokladní operace, jinde má na starosti státní dluhy a vládní účetnictví. Ve vybraných zemích dokonce nespadá ani pod Ministerstvo financí, jako je tomu u nás v Česku. Tuto roli mohou vykovávat i specializované agentury.

Státní pokladna v České republice

My se ovšem zaměříme na to, jak funguje státní pokladna v Česku. Narazit na ni můžete pod celým názvem Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s.p. Jestliže chcete vědět, čím vším se tato organizace zabývá, začtěte se do níže uvedených otázek a odpovědí.

Pod jakou zkratkou se prezentuje Státní pokladna v České republice?

Tato organizace používá zkratku SPCSS.

Co oficiálně provádí tento subjekt?

Je to poskytování informací k řízení státních financí. Toho je mimochodem docíleno službou provozu IT, k čemuž slouží Integrovaný informační systém Státní poklady známý pod zkratkou IISSP.

Jaké jsou činnosti Státní pokladny?

Mezi její běžné činnosti patří například centralizace příjmů, řízení státního dluhu, platební styk, ale také řízení výdajů a státních aktiv. Státní pokladna mimo jiné zasahuje do státního dluhu a likvidity. Zmínka by měla padnout i o kontrole, účetnictví, výkaznictví a finančním párování.

V jakých zemích je touto pokladnou myšlen státní rozpočet?

Státní pokladnice nabývala této role především v socialistických zemích.

Jak jsou rozděleny funkce Státní pokladny?

Výše uvedené funkce jsou rozděleny na dvě hlavní kategorie. Jsou to funkce klíčové a funkce podpůrné.