Senát si u nás prošel značným vývojem

Parlament České republiky se skládá ze dvou částí. Je to dolní komora a horní komora. Právě horní komoru tvoří Senát Parlamentu ČR, o jehož historii ví jenom málokdo. Jeho postavení je samozřejmě upraveno v Ústavě. Senátoři jsou mimo jiné ti, kdo musí udělit souhlas prezidentovi při jmenování soudců.

Senát a senátoři pod drobnohledem

O Senátu jako takovém se nejprve zmíníme v obecné rovině. Prostřednictvím níže uvedené tabulky jsme připravili všechny důležité informace, které by měl každý občan České republiky znát. Týkají se primárně samotného Senátu a senátorů.

PředmětHodnota
Počet senátorů81
Délka volebního období6 let
Minimální věk senátora40 let
Zakomponování do Ústavy ČROd roku 1992
Informace týkající se Senátu České republiky.

Pro zajímavost můžeme ještě uvést, že sídlem Senátu je areál Valdštejnského paláce. Sídlo je mimochodem definováno zákonem č. 59/1996 Sb.

Jak šel čas se Senátem

Když se vrátíme do dob Rakousko-Uherska, nefungoval samozřejmě typický Senát Parlamentu České republiky tak, jak ho známe dnes. Tehdy to byla Panská sněmovna rakousko-uherské Říšské rady. V období Československa představoval horní komoru Senát Národního shromáždění ČSR. Od roku 1969 do roku 1992 to bylo dvoukomorové Federální shromáždění fungující ve federativním Československu. Poté následovala jednokomorová Česká národní rada.

Senát a jeho pravomoci

Občan České republiky by měl ovšem znát nejenom historii Senátu, ale také to, co vlastně dělá a jaké jsou jeho pravomoci. Horní komora je tou, která projednává návrhy zákonů, jež jí předložila Poslanecká sněmovna. V takovém případě může provést hned několik kroků. Buď zákon schválí, zamítne, vrátí s pozměňovacími návrhy do Poslanecké sněmovny, projeví nevůli zabývat se takovým návrhem nebo se jednoduše nevyjádří.

Mezi pravomoci Senátu, potažmo jeho předsedy patří i vyhlašování prezidentských voleb. Je to také Senát, který může právě na prezidenta České republiky podat žalobu za velezradu. Ta je podávána k Ústavnímu soudu. Dále také vydává nejrůznější usnesení, a to ve spolupráci s Poslaneckou sněmovnou.