Prezident musí dodržovat své pravomoci

O tom, že je prezident České republiky hlavou našeho státu ví snad každý. Jen málokdo však tuší, jaké pravomoci vůbec má. Každý občan naší země by měl mít dostatečné povědomí o tom, jak je prezident volen, na jak dlouhou dobu a co všechno vlastně může a co ne. Tak přesně na tyto a mnohé další informace se zaměříme v tomto článku.

Vše začíná přímou volbou prezidenta

Na počátku všeho je zapotřebí zmínit, že volba prezidenta České republiky už dávno není prací obou komor Parlamentu, jako tomu bylo dříve. Občané volí prezidenta, a to díky přímé volbě. V tomto směru Vám prostřednictvím níže uvedené tabulky přinášíme několik důležitých stručných informací.

PředmětHodnota
Minimální věk kandidáta40 let
Nepřímá volba1993 až 2012
Přímá volbaOd roku 2012
Délka volebního období5 let
Informace související s prezidentem České republiky.

Podstatná je také informace o tom, že prezidenta během výkonu jeho pětileté funkce nelze trestně stíhat nebo ho zadržet. Výjimkou jsou samozřejmě ústavní a civilní delikty, na které se imunita nemusí vztahovat.

Prezident a jeho pravomoci

Prezident České republiky má několik pravomocí. Nejprve se pojďme zaměřit na ty absolutní bez kontrasignace. Ty jsou mimochodem definovány Ústavou České republiky. Patří mezi ně kupříkladu jmenování a odvolání členů vlády, odpouštění a zmírňování trestů, svolání zasedání Poslanecké sněmovny, jmenování členů Bankovní rady České národní banky nebo jmenování prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu. Kromě jiného má i prezidentské veto, takže může vracet Parlamentu schválené zákony.

Jeho další pravomoci pak souvisí s kontrasignací. Mezi nimi je to podstatné, a to je zastupování českého státu navenek. Dále je to ratifikování mezinárodních smluv, vyhlašování voleb do Senátu a Poslanecké sněmovny, povyšování a vůbec samotné jmenování generálů, jmenování soudců a právo udělování amnestií. Prezident je mimo jiné také velitelem ozbrojených sil a zároveň uděluje státní vyznamenání na základě svých rozhodnutí. Hlava státu toho má na bedrech opravdu spoustu.