Parlament ČR je rušný na obou frontách

S určitou pravidelností můžete v dnešní době sledovat, jak vypadají dohady v obou komorách Parlamentu České republiky. Tento dvoukomorový zákonodárný sbor ČR, jehož části vznikly v roce 1993, potažmo 1996, často projednává zákony a jiné státní záležitosti, které jsou spjaty s výraznou výměnou názorů. A to se týká především jednotlivých politických stran působících mezi poslanci a senátory tvořícími Parlament ČR.

Parlament ČR a jeho komory

Pro lepší představu o Parlamentu České republiky je vhodné uvést, jaké komory jej vlastně tvoří. Tou dolní je Poslanecká sněmovna. Horní komoru představuje Senát. V tomto případě se hodí zmínit několik základních, avšak zcela podstatných informací.

PředmětHodnota
Poslanecká sněmovnaOd roku 1993
SenátOd roku 1996
Počet poslanců200
Počet senátorů81
Informace spojené se Senátem a Poslaneckou sněmovnou.

Obě dvě komory Parlamentu se víceméně doplňují, i když v souvislosti s nejrůznějšími rozpory a jinými názory to není zrovna lehké. Dokazuje to řada kauz a schvalováních zákonů v minulých letech.

Pravomoci Parlamentu České republiky

Parlament ČR má samozřejmě určité pravomoci, které vychází z příslušných zákonů. Jde například o důležitý prvek státu vykonávající zákonodárnou moc. Právě skrze Parlament České republiky lze vydávat souhlasy k ratifikaci mezinárodních smluv. Je to Parlament, kdo má právo měnit Ústavní pořádek České republiky.

Ve výčtu pravomocí Parlamentu by šlo pochopitelně pokračovat. Mezi hodně důležité věci patří určitě schvalování státního rozpočtu, ale také projednávání státního závěrečného účtu. To mimochodem provádí Poslanecká sněmovna stejně, jako vyšetřování věcí veřejného zájmu. Samotný Parlament pak ještě rozhoduje o vyhlášení válečného stavu. Na Senát připadá jmenování soudců Ústavního soudu.

Parlament ČR má krásné sídlo

Jen pro zajímavost můžeme ještě doplnit, že Parlament ČR má své sídlo na Malé Straně a je prohlášeno za národní kulturní památku. Sídlo Poslanecké sněmovny je přesně mezi Valdštejnským a Malostranským náměstím. Kdežto sídlo Senátu se nachází ve Valdštejnském paláci, jehož součástí je také oblíbená Valdštejnská zahrada.