Ministerstvo financí ČR si peníze bedlivě hlídá

Ať už je to státní pokladna, státní rozpočet nebo jiné věci související se státními penězi, vždy mají jedno společné. A tím je Ministerstvo financí České republiky. Hlavní správní orgán, přes který defacto prochází rozhodnutí o všech financích spjatých s naší zemí. O tom, že ministerstvo důkladně hlídá peníze ČR tedy není třeba polemizovat. Věděli jste ale o tom, co všech spadá do kompetencí tohoto ministerského úřadu?

Ministerstvo financí funguje od roku 1969

Samotné ministerstvo vzniklo v roce 1969, což je patrné i z čísla zákonu, podle něhož došlo k jeho zřízení. Je to zákon č. 2/1969 Sb. Jeho sídlo se nachází na Malé Straně a v jeho čele se vystřídala pěkná řádka ministrů, náměstků a státních tajemníků.

Důležité otázky a odpovědi

Každý z nás by měl vědět, co všechno Ministerstvo financí České republiky dělá a jaké organizační složky působí v tomto velkém resortu. To a mnohé další Vám nyní přiblížíme v následujících otázkách a odpovědích.

Jaké organizace patří pod křídla tohoto ministerstva?

Je to například Státní tiskárna cenin, Státní pokladna Centrum sdílených služeb, Finanční analytický úřad a Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.

A co Celní správa?

Ano, i Generální ředitelství cel Celní správy České republiky patří pod toto ministerstvo. Kromě něco je třeba neopomíjet ani na Finanční správu České republiky.

Co všechno má na starosti Finanční správa ČR?

Finanční správa je určena ke správě daní. Právě pod ní spadají jednotlivé finanční úřady.

Jaká je hlavní náplň Ministerstva financí?

Tento finanční orgán České republiky se stará o přípravu státního rozpočtu, drží dozor nad kapitálovým trhem a chystá státní závěrečný účet naší republiky.

Jaké další finanční hospodaření spadá pod Ministerstvo financí?

Jsou to nejrůznější audity, poplatky, daně, clo, finanční kontroly, ochrana zahraničních investic, věci týkající se pojišťoven, penzijních fondů, ale také cenné papíry, legalizace výnosů z trestných činností a účetnictví.