Finanční úřad si na některé subjekty pěkně posvítí

V jednom z našich minulých článků jsme se zmínili o Celní správě, která přináší do státního rozpočtu celkem dost peněz, právě z vybraných pokut a z rozprodávání zabaveného majetku. Mezi podobné přispěvovatele do státní kasy patří také finanční úřad, s jehož činností Vás seznámíme podrobněji.

Finančák známý jako berňák

S finančními úřady se pojí nejrůznější označení. Mnozí jej znají jako finančák, jiní naopak používají výraz berňák. Obecně lze říci, že tato státní instituce spadá pod Finanční správu České republiky, kam mimochodem patří ještě Generální finanční ředitelství a Odvolací finanční ředitelství. Hlavní činností finančního úřadu je získávání daňových a nedaňových příjmů. Zjednodušeně řečeno slouží pro výběr daní.

Finanční úřad v otázkách a odpovědích

Příslušný finanční úřad samozřejmě vykonává daleko více činností než jen výběr daní. Jsou to především procesy související s tímto oborem. Pokud chcete znát kompletní pracovní náplň finančních úřadů, začtěte se do níže uvedených řádků.

Kdy byla zřízena původní finanční ředitelství a finanční úřady?

K tomuto kroku došlo v roce 1991. Vše se řídilo zákonem č. 531/1990 Sb. o územních finančních orgánech.

Jaké jsou hlavní činnosti finančního úřadu?

Jako primární správce daní se stará o jejich odvody a hlídá hrazení záloh. V souvislosti s tím řeší přestupky a provádí jednotlivá řízení. Z toho plyne výběr odvodů, poplatků a případných penále. Díky tomu přispává do státní kasy.

Dělá finanční úřad ještě něco jiného?

Ano, kromě uvedeného spravuje některé dotace a je rozhodujícím orgánem v souvislosti s výší pohledávek na daních.

Realizují finanční úřady také nějakou mezinárodní činnost?

Ano, takovou pomoc poskytují opět v rámci správy daní, a to v pověření Ministerstva financí.

Co je to Intra-European Organisation of Tax Administrations?

Jde o označení organizace sdružující evropské finanční úřady. Organizace sídlí v Budapešti a je známá pod zkratkou IOTA. Ve své podstatě jde o veliký a komplexní rozcestník finančních úřadů v Evropě.