Finance: Na jaký úvěr dosáhnu? Zjistěte to snadno a rychle!

Na Jaký Úvěr Dosáhnu

Typy úvěrů

Existuje mnoho druhů úvěrů a každý se hodí na něco jiného. Abyste zjistili, na jaký úvěr dosáhnete, je důležité znát jejich základní typy a podmínky.

Mezi nejběžnější typy úvěrů patří:

 • Spotřebitelské úvěry - Tyto úvěry jsou určeny na financování nákupu spotřebního zboží, jako je elektronika, nábytek nebo dovolená. Jsou obvykle neúčelové, takže nemusíte bance prokazovat, na co peníze použijete.
 • Kreditní karty - Kreditní karty vám umožňují čerpat peníze do určitého limitu. Jsou vhodné na menší a krátkodobé půjčky. Je důležité splácet dluh včas, jinak vám hrozí vysoké úroky.
 • Kontokorentní úvěry - Kontokorent je povolený debet na běžném účtu. Umožňuje vám jít do mínusu, ale úroky jsou obvykle vyšší než u spotřebitelských úvěrů.
 • Hypotéky - Hypotéky jsou určeny na financování bydlení. Jsou to dlouhodobé úvěry s nižší úrokovou sazbou než u ostatních typů úvěrů.

Na jaký úvěr dosáhnete, závisí na vaší finanční situaci, bonitě a historii splácení. Banka nebo jiná finanční instituce posoudí vaše příjmy, výdaje, dluhy a další faktory, aby určila vaši schopnost splácet úvěr.

Výše příjmu

Výše vašeho příjmu hraje klíčovou roli při posuzování vaší žádosti o úvěr. Banky a finanční instituce posuzují vaši schopnost splácet úvěr na základě vašeho příjmu a stávajících finančních závazků. Čím vyšší je váš příjem, tím vyšší je pravděpodobnost schválení úvěru a tím výhodnější podmínky můžete získat. Naopak nízký příjem může vést k zamítnutí žádosti o úvěr nebo k nabídce úvěru s vysokým úrokem a nepříznivými podmínkami.

Při posuzování vaší žádosti se banka bude zajímat o váš čistý měsíční příjem, tedy o částku, která vám zbývá po odečtení daní a sociálního a zdravotního pojištění. Důležitá je také stabilita vašeho příjmu. Zaměstnanci na hlavní pracovní poměr s dlouhodobou smlouvou budou mít obecně lepší pozici než osoby samostatně výdělečně činné nebo osoby s krátkodobými pracovními smlouvami.

Kromě výše a stability příjmu berou banky v potaz i další faktory, jako je vaše úvěrová historie, věk, rodinný stav, počet vyživovaných osob a další. Všechny tyto faktory dohromady tvoří váš celkový finanční profil, na jehož základě banka rozhodne o schválení či zamítnutí vaší žádosti o úvěr.

Výdaje a závazky

Při posuzování vaší žádosti o úvěr se banky a finanční instituce detailně zaměří na vaše výdaje a závazky. Chtějí si být jisté, že budete mít dostatek finančních prostředků na splácení úvěru i po pokrytí všech vašich pravidelných výdajů. Mezi typické výdaje, které budou zajímat, patří:

 • náklady na bydlení (nájem, hypotéka, energie)
 • měsíční splátky jiných úvěrů (spotřebitelské úvěry, kreditní karty)
 • výživné
 • pravidelné platby za služby (telefon, internet)
 • běžné životní náklady (potraviny, doprava, oblečení).

Kromě výdajů se banka bude zajímat i o vaše stávající finanční závazky.

Patří sem:

 • nesplacené úvěry
 • kreditní karty s nevyužitým limitem
 • ručení za úvěry jiných osob.

Výše vašich výdajů a závazků má přímý dopad na to, jak vysoký úvěr vám banka bude ochotna poskytnout. Čím vyšší jsou vaše výdaje a závazky, tím nižší je vaše bonita a tím nižší úvěr vám bude schválen. Proto je důležité mít přehled o svých financích a snažit se snižovat zbytečné výdaje a závazky. Tím si zvýšíte šanci na získání výhodnějšího úvěru.

Bonita klienta

Bonita klienta hraje klčovou roli v tom, na jaký úvěr dosáhnete. Čím je vaše bonita lepší, tím výhodnější podmínky úvěru můžete získat. Banky a finanční instituce posuzují vaši bonitu na základě několika faktorů. Mezi nejdůležitější patří vaše příjmy a výdaje, vaše úvěrová historie a hodnota případných zástav.

Informace o tom, jak zjistit, na jaký úvěr můžete dosáhnout, získáte u své banky nebo u finančního poradce. Existují také online nástroje, které vám pomohou s orientačním výpočtem. Je důležité si uvědomit, že konečná výše úvěru, kterou vám banka schválí, se může lišit od předběžných výpočtů.

Pro zvýšení své bonity a získání výhodnějších podmínek úvěru se zaměřte na:

Pravidelné a dokazatelné příjmy

Nízké zadlužení a zodpovědné splácení závazků

Dobrou úvěrovou historii bez negativních záznamů

Dostatečnou hodnotu případné zástavy

Pamatujte, že žádost o úvěr je závažným krokem. Před jejím podáním si pečlivě prostudujte všechny podmínky a ujistěte se, že budete schopni úvěr bez problémů splácet.

Schufa a registr dlužníků

Schufa a registr dlužníků hrají klíčovou roli, když zjišťujete, na jaký úvěr dosáhnete. Schufa je soukromá společnost, která shromažďuje informace o platební morálce lidí v České republice. Registr dlužníků, oficiálně nazývaný Centrální evidence exekucí (CEK), je veřejný registr, který obsahuje informace o všech probíhajících a ukončených exekucích.

Banky a další finanční instituce využívají Schufa a registr dlužníků k posouzení vaší bonity, tedy vaší schopnosti splácet úvěr. Pokud máte negativní záznamy v Schufa nebo v registru dlužníků, je pravděpodobné, že vám banka úvěr neposkytne, nebo vám nabídne méně výhodné podmínky.

Informace o tom, jak zjistit, na jaký úvěr můžete dosáhnout, najdete na webových stránkách bank a finančních institucí. Mnohé z nich nabízejí online kalkulačky, které vám pomohou zjistit, jakou výši úvěru byste mohli získat. Pro přesnější informace je ale vždy nejlepší kontaktovat banku osobně.

Než si požádáte o úvěr, je vhodné si zkontrolovat své záznamy v Schufa a v registru dlužníků. Výpis ze Schufa si můžete zdarma objednat jednou ročně. Výpis z registru dlužníků je zpoplatněn.

Ručení a zástava

Při žádosti o úvěr hrají ručení a zástava klíčovou roli v tom, zda vám bude úvěr schválen a za jakých podmínek. Banky a věřitelé obecně posuzují vaši schopnost splácet úvěr, a to na základě vaší finanční historie a současné situace. Ručení a zástava slouží jako pojistka pro věřitele v případě, že byste nebyli schopni splácet své závazky.

Ručení znamená, že se zavážete k splácení úvěru nejen vy, ale i další osoba, tzv. ručitel. V případě, že byste přestali splácet, banka bude požadovat dlužnou částku po ručiteli. Ručení je běžné u úvěrů s vyšší částkou, jako jsou hypotéky nebo podnikatelské úvěry.

Zástava je specifický majetek, který slouží jako záruka pro věřitele. V případě nesplácení úvěru má banka právo zástavu prodat a z výtěžku uhradit dlužnou částku. Typickým příkladem zástavy je nemovitost u hypotéky nebo auto u spotřebitelského úvěru na auto.

Před podáním žádosti o úvěr si důkladně promyslete, zda máte k dispozici dostatečné ručení nebo zástavu. Pokud si nejste jisti, poraďte se s finančním poradcem.

Výše úrokové sazby

Výše úrokové sazby je jedním z nejdůležitějších faktorů, které ovlivňují, na jaký úvěr dosáhnete. Obecně platí, že čím nižší je vaše bonita, tím vyšší úrokovou sazbu vám banka nabídne. Vaše bonita je ovlivněna řadou faktorů, jako je vaše příjmová situace, výše dluhů, historie splácení úvěrů a další.

Pro zjištění, na jaký úvěr můžete dosáhnout, je vhodné kontaktovat banku nebo nezávislého finančního poradce. Ti vám na základě vaší finanční situace a požadavků na úvěr sdělí, jaké máte možnosti. Existují také online nástroje a kalkulačky, které vám pomohou s orientační kalkulací úvěru. Je však důležité si uvědomit, že tyto nástroje poskytují pouze orientační informace a konečná nabídka banky se může lišit.

Při porovnávání nabídek úvěrů se nezaměřujte pouze na výši úrokové sazby, ale také na další poplatky spojené s úvěrem, jako jsou poplatky za vyřízení úvěru, vedení úvěrového účtu a další. Důležité je také zvážit délku splatnosti úvěru a výši měsíční splátky, abyste si vybrali úvěr, který bude odpovídat vašim finančním možnostem.

Doba splatnosti úvěru

Doba splatnosti úvěru je klíčovým faktorem, který ovlivňuje, na jaký úvěr dosáhnete. Obecně platí, že čím delší je doba splatnosti, tím nižší je měsíční splátka. To může znít lákavě, ale pozor, delší doba splatnosti také znamená, že celkově zaplatíte na úrocích více. Před podáním žádosti si proto pečlivě promyslete, jaká doba splatnosti je pro vás optimální. Zohledněte své finanční možnosti a plány do budoucna. Pokud si nejste jisti, poraďte se s finančním poradcem. Ten vám pomůže zanalyzovat vaši situaci a najít nejvýhodnější řešení. Nezapomeňte, že informace o maximální možné době splatnosti úvěru, na který dosáhnete, vám poskytne banka nebo nebankovní společnost, u které o úvěr žádáte.

RPSN a celkové náklady

RPSN a celkové náklady úvěru jsou dva klíčové pojmy, které musíte znát, když zjišťujete, na jaký úvěr dosáhnete. RPSN neboli roční procentní sazba nákladů vyjadřuje celkovou cenu úvěru v procentech z poskytnuté částky, a to za jeden rok. Zahrnuje nejen úrok, ale i další poplatky spojené s úvěrem, jako jsou poplatky za vyřízení, vedení úvěrového účtu nebo pojištění. Čím nižší je RPSN, tím výhodnější je pro vás úvěr.

Celkové náklady úvěru představují absolutní částku, kterou zaplatíte navíc oproti půjčené sumě. Jde o součet všech úroků a poplatků za celou dobu splácení úvěru. Na rozdíl od RPSN, která je vyjádřena v procentech, jsou celkové náklady uvedeny v konkrétní peněžní částce.

Při porovnávání nabídek úvěrů je důležité brát v úvahu jak RPSN, tak i celkové náklady. Nízká RPSN sice může vypadat lákavě, ale pokud je úvěr rozložen do mnoha let, můžou být celkové náklady i tak vysoké. Naopak úvěr s vyšší RPSN, ale kratší dobou splatnosti, může mít ve výsledku nižší celkové náklady. Než si tedy vezmete jakýkoli úvěr, pečlivě si prostudujte všechny podmínky a porovnejte nabídky od více poskytovatelů. Použijte online kalkulačky a srovnávače, abyste získali co nejlepší přehled a našli úvěr, který bude nejlépe vyhovovat vaší finanční situaci.

Porovnání nabídek bank

Srovnání nabídek bank je klíčové pro nalezení nejvýhodnějšího úvěru. Neexistuje univerzální odpověď na to, na jaký úvěr dosáhnete. Každá banka má svá specifická kritéria, která zahrnují vaši bonitu, výši příjmu, závazky a další faktory. Pro zjištění, na jaký úvěr máte šanci, je vhodné využít online kalkulačky a porovnávače. Ty vám na základě zadaných údajů zobrazí nabídky od různých bank. Důležité je porovnávat nejen úrokovou sazbu, ale také RPSN (Roční Procentní Sazba Nákladů), která zahrnuje veškeré poplatky spojené s úvěrem. Nezapomeňte se zaměřit i na další podmínky, jako jsou doba splatnosti, možnost předčasného splacení nebo pojištění úvěru. Osobní schůzka s finančním poradcem vám může pomoci zorientovat se v nabídce a vybrat nejvhodnější variantu. Nebojte se oslovit více bank a porovnat jejich nabídky.

Online kalkulačky a simulátory

V dnešní době, kdy je internet nedílnou součástí našich životů, existuje nepřeberné množství online nástrojů, které nám usnadňují každodenní činnosti. Jednou z oblastí, kde nám online nástroje mohou výrazně pomoci, je finanční plánování, konkrétně pak zjišťování dostupnosti a podmínek úvěrů. Online kalkulačky a simulátory úvěrů nám umožňují rychle a jednoduše zjistit, na jaký úvěr bychom mohli dosáhnout a za jakých podmínek.

Stačí zadat několik základních informací o vaší finanční situaci, jako je výše příjmu, výdaje, stávající závazky a požadovaná výše úvěru. Kalkulačka na základě zadaných údajů vypočítá vaši bonitu a zobrazí vám nabídky úvěrů od různých bank a finančních institucí, které by pro vás mohly být relevantní. Simulátory úvěrů vám pak umožní si s parametry úvěru pohrát a zjistit, jaký dopad by měly na výši měsíční splátky nebo celkové náklady úvěru.

Je však důležité si uvědomit, že online kalkulačky a simulátory úvěrů slouží pouze pro informativní účely a nelze je brát jako závazné nabídky. Výsledky, které vám kalkulačka zobrazí, se mohou lišit od skutečné nabídky banky, která bude záviset na individuálním posouzení vaší bonity a dalších faktorech.

Konzultace s finančním poradcem

Získat přehled o dostupných úvěrech může být složité a matoucí. Každá banka má svá specifika, ať už se jedná o úrokové sazby, poplatky nebo podmínky pro schválení. Právě zde vám může výrazně pomoci konzultace s finančním poradcem. Nezávislý finanční poradce vám pomůže zorientovat se v nabídce úvěrů na trhu a najít ten nejvýhodnější produkt šitý na míru vaší finanční situaci.

Poradce s vámi detailně proběhne vaše příjmy, výdaje, stávající závazky a plánované investice. Na základě těchto informací vám poskytne objektivní analýzu vaší bonity a srozumitelně vysvětlí, na jaký typ a výši úvěru reálně dosáhnete. Zároveň vám pomůže s přípravou potřebných dokumentů a komunikací s bankou.

Výhodou konzultace s finančním poradcem je nejen úspora vašeho času a energie, ale i potenciální snížení nákladů na úvěr. Díky znalosti trhu a vyjednávací síle vám poradce může pomoci získat výhodnější úrokovou sazbu nebo jiné benefity, které by vám při samostatném jednání s bankou mohly uniknout.