Dotace od státu posilují řadu různých odvětví

S finanční tematikou České republiky se pojí řada věcí. Od státního rozpočtu, přes státní dluh až po veřejný dluh. Když se ovšem zaměříte na státní finance, nabízí se ještě jedno téma. A tím jsou dotace. Peněžní dary, které mají pomoci žadateli při financování konkrétní věci. V Česku je možné získat dotační tituly nejrůznějšího typu.

Dotace je opakem daně

K dotacím lze přihlížet z úplně jiného úhlu pohledu. Velice často jsou dotační tituly chápány jako opaky daní, které vybírají finanční úřady. I když v tomto směru se také mohou najít méně časté výjimky. Pod dotací může být výjimečně ukryté snížení daní. Tzv. daňové prázdniny, o nichž ovšem tento článek nebude pojednávat.

Jaké jsou dotační tituly poskytované státem?

Dotačních titulů od státu je více než dost, o tom není žádných pochyb. Mohou to být dotační tituly podléhající finančnímu vypořádání, ale i ty nepodléhající. O samotných dotacích se více rozepíšeme prostřednictvím níže uvedených otázek a odpovědí.

Jaké jsou dotace z oblasti Všeobecné pokladní správy?

V tomto případě se setkáte s mimořádnými dotacemi, které mohou být ekologického charakteru nebo jde o individuální dotace. Získat ovšem lze i dotace na záchranu památkových rezervací či na pozemkové úpravy.

Jak vypadají dotační tituly ze státních účelových fondů?

Zmínit lze například Pozemkový fond, Státní fond rozvoje bydlení, Státní fond pro zúrodnění půdy, Státní fond životního prostředí nebo Státní fond kultury.

Jakým způsobem dochází k vyplácení finančních prostředků?

V závislosti na dotaci mohou být peníze vypláceny dopředu nebo až po ukončení realizace projektu.

Lze využít také dotace ze strukturálních fondů Evropské unie?

Ano, i o takové dotace lze žádat. Jsou to povětšinou operační programy zaměřené na odlišné oblasti.

Jaké jsou oblíbené dotační programy v Česku?

Hodně využívané jsou programy spjaté s bydlením. Ať už jde o zateplení domu, výstavbu nízkoenergetického a pasivního bydlení, ekologické zdroje, ale i nejrůznější dotační bonusy.