Dopady koronaviru postihují všechny oblasti

Koronavirus jako takový zamával celým světem. Přinesl se sebou různá preventivní opatření, testování, ale také vakcinace. Z globálního hlediska jsou jeho dopady daleko závažnější nežli nějaké vládní restrikce v České republice. Pojďte se s námi zaměřit na to, jak koronavirus zamával se světem.

Snížení emisí bylo jenom dočasné

Rozšíření koronaviru po celém světě mělo jeden zásadní následek. Bylo to omezení emisí, respektive oxidu uhličitého ve vzduchu. Zapříčinily to pochopitelně zákazy cestování, omezení dopravy a podobné věci. Tyto dopady lze určitě vnímat pozitivně, jenže šlo o krátkodobou záležitost. S rozvolněním se svět tak trochu vrátil k normálu.

Dopady koronaviru v otázkách a odpovědích

Jedním z dopadů pandemie koronaviru bylo omezení trhů se zvířaty, a to především z Číně, odkud se koronavirus údajně přesunul do zbývajících částí světa. Do jisté míry se tu ale objevilo další nebezpečí v podobě velkochovů, které se stávají rizikovými z pohledu šíření různých nemocí. O ostatních dopadech si můžete přečíst prostřednictvím níže uvedených otázek a odpovědí.

Jak se projevil koronavirus na psychice lidí?

Mezi lidmi se rozšířil strach, že toto virové onemocnění nikdy nezmizí a bude nás i v budoucích letech ohrožovat. Poměrně velké procento především starších občanů se začalo bát budoucnosti.

O kolik se zhoršilo psychické zdraví lidí po prvním roce koronaviru?

U lidí do 36 let došlo k nárůstu až o 46 %. Podobných hodnot bylo dosaženo také u mladších rodin s dětmi.

Objevily se nějaké pozitivní dopady?

Kladně lze určitě hodnotit podporu menších a domácích podniků. Na celém světě víceméně došlo k pozvolnému vzestupu lokálních ekonomik, i když někteří živnostníci byli v době největší krize utlačováni.

Co dalšího přinesla korona krize?

Svět začal jinak pohlížet na práci z domu a výuku dětí na dálku. Mnohé subjekty v takovém modelu alespoň částečně pokračují i nadále.

Jaké skupiny lidí postihl koronavirus?

Od nejmenších dětí, přes mladé, pracující až po seniory. Zároveň v době největší krize vytvořil bariéru mezi těmito skupinami obyvatel.