Česká národní banka dokáže ovládat trh v zemi

Jestli v Česku funguje nějaká instituce, která do značné míry umí ovládnout trh v zemi, pak je to určitě Česká národní banka. Ve své podstatě jde o centrální banku ČR známou pod zkratkou ČNB. Dohledový orgán nad tuzemským finančním trhem, o jehož fungování by měl vědět každý člověk v našem státě.

Česká národní banka je vlastně bankou státu

V první řadě bychom měli uvést, že ČNB v Česku tvoří banku státu. Pod tímto označením si můžete představit jediné. Své služby poskytuje určité části veřejného segmentu. Jde samozřejmě o bankovní služby, které využívá například státní fond a Národní fond. Dále jsou to jednotlivé organizační složky státu, vysoké školy, výzkumné instituce, ale i zdravotní pojišťovny.

Co všechno dělá ČNB?

Česká národní banka z pohledu financí a jejich řízení předkládá skutečně komplexní služby. Právnická osoba veřejného práva sídlící v Praze toho dělá více než dost. O tom se ostatně můžete přesvědčit prostřednictvím níže uvedených otázek a odpovědí.

Ovlivňuje ČNB měnovou politiku?

Ano, Česká národní banka se snaží stabilizovat cenový index a v tomto směru je hodně činná. Rozhoduje například o nastavování základních úrokových sazeb ovlivňující trh.

Co dalšího ČNB dělá?

Do výčtu jejích povinností patří určitě dohled nad finančním trhem, ať už jsou to družstevní záložny, kapitálový trh, devizový dohled, pojišťovnictví a v podstatě všechny veřejné instituce spojené s financemi.

Má ČNB právo vydávat bankovky?

Ano, protože ČNB má na starosti i emise oběživa a samotný peněžní oběh. To znamená, že opravuje poškozené peníze, vydává pamětní mince a eviduje padělané peníze.

Co je to CERTIS?

Jde o speciální platební systém mezinárodního platebního styku. ČNB v tomto ohledu zajišťuje platební styk a stará se o zúčtování bank.

Provádí ČNB také devizovou činnost?

Ano, i v tomto oboru je Česká národní banka hodně aktivní. Spravuje devizové rezervy a má na starosti operace na devizovém trhu.