Celní správa umí přispět do státního rozpočtu

Státní rozpočet je obohacován z nejrůznějších složek, nad čím bdí Ministerstvo financí ČR. Jedním z významných přispěvovatelů je také Celní správa České republiky, na kterou můžete velice často narazit pod zkratkou CS ČR. Ve své podstatě jde o bezpečnostní složku státu zaměřující se na ekonomické zájmy naší země. Zjednodušeně řečeno přispívá k podpoře obchodu a aktivně bojuje proti všemožným podvodníkům.

Historie celní správy v Česku

Tato organizace spadající pod Ministerstvo financí, kam mimochodem patří i finanční úřady, vznikla v roce 1993. Vše proběhlo na základě příslušného celního zákona č. 13/1993 Sb. Samotné činnosti jsou pak vymezeny zákonem č. 17/2012 Sb. Díky pestrému rozdělení jednotlivých složek jsou některé z nich v pozici policejních orgánů. Z hlediska historie je významný například rok 2013, kdy byla zrušena Celní ředitelství.

Celní správa – Hlavní úkoly a pravomoci

Celní správa jako taková má poměrně široký záběr činností, při kterých se narazí na nejrůznější nekalá jednání. Pokuty vybírané od daných subjektů pak přináší do státní kasy poměrně zajímavé částky. O všech detailech souvisejících s pracovní náplní celní správy se rozepíšeme prostřednictvím níže uvedených otázek a odpovědí.

Čím se plně zabývá Celní správa?

Už jen ze samotného názvu je patrné, že jsou to celní řízení. V tomto směru provádí dohledy, kontroly, provozuje celní sklad, prodává zabavené a uskladnění zboží a spravuje cla a daně v daném rozsahu.

Jaké daně spadají pod celní správu?

Je to určitě správa spotřebních daní, včetně správy energetických daní. Týká se to například daně ze zemního plynu, elektřiny a z pevných paliv.

Zaměřuje se Celní správa také na zahraniční zaměstnance?

Ano, v tomto ohledu kontroluje jejich zákonné povinnosti. A to jak cizinců pocházejících z Evropské unie, tak mimo ni.

Co jiného provádí tento orgán?

Je to dělená správa, ochrana přírody, ale i ochrana práv duševního vlastnictví. Podobných oprávnění má spoustu.

Provozuje také nějaké asistenční činnosti?

Ano, předvádí například osoby k řízení, zajišťuje dodržování veřejného pořádku a podobně.

Publikováno: 28. 05. 2021

Kategorie: Finance

Autor: TomasJanicak

Tagy: celní správa | cla | clo | finance | kontrola | Ministerstvo financí | pokuty | pravomoci | pravomoci celní správy | správa