Britský premiér v centru pozornosti: Co se děje?

Britsky Premier

Britský premiér: Kdo to je?

Britský premiér je hlavou britské vlády a nejmocnějším politikem ve Spojeném království. Je jmenován britským monarchou, v současnosti králem Karlem III., a obvykle je to lídr politické strany, která má v Dolní sněmovně, dolní komoře britského parlamentu, většinu.

Premiér je zodpovědný za jmenování a odvolávání ministrů, kteří tvoří kabinet, a za celkové směřování vládní politiky. Předsedá také zasedáním kabinetu a reprezentuje Spojené království na mezinárodní scéně.

Funkce britského premiéra není kodifikována v žádné jediné ústavní listině, ale spíše se vyvinula v průběhu staletí ze zvykového práva a precedentů. To znamená, že role a pravomoci premiéra se mohou v průběhu času měnit v závislosti na politických okolnostech a osobnosti toho, kdo tento úřad zastává.

Mezi klíčové povinnosti britského premiéra patří:

Jmenování a odvolávání ministrů

Předsedání zasedáním kabinetu

Stanovování vládní politiky

Reprezentace Spojeného království v zahraničí

Vedení své politické strany

Britský premiér má k dispozici značné pravomoci, ale je také podroben kontrole ze strany parlamentu, médií a veřejnosti. Musí si udržet důvěru Dolní sněmovny, aby se udržel u moci, a může být odvolán z funkce, pokud ztratí podporu své strany nebo pokud je jeho vláda poražena v hlasování o důvěře.

Jak se stát premiérem?

Britský premiér je hlavou vlády Spojeného království. Není volen přímo, ale je jmenován panovníkem, kterým je v současnosti král Karel III. Premiérem se stává lídr politické strany, která získá většinu křesel v Dolní sněmovně, jedné ze dvou komor britského parlamentu.

Cesta na post premiéra začíná obvykle budováním politické kariéry v rámci některé z hlavních politických stran, jako jsou Konzervativní strana, Labouristická strana nebo Liberální demokraté. Budoucí premiér musí projít volbami do Dolní sněmovny a postupně stoupat ve stranické hierarchii. Získání podpory a důvěry kolegů v parlamentu je klíčové pro zvolení do čela strany.

Pokud strana, kterou lídr vede, zvítězí v parlamentních volbách a získá většinu v Dolní sněmovně, je lídr pozván panovníkem, aby sestavil vládu. V případě, že žádná strana nezíská absolutní většinu, může vzniknout menšinová vláda nebo koalice. Britský premiér nemá pevně dané funkční období a v čele vlády setrvává do té doby, dokud má podporu parlamentu.

Sídlo a funkce

Britský premiér sídlí v proslulém domě s číslem 10 na Downing Street, jen pár kroků od Parlamentu a Buckinghamského paláce. Tato adresa je synonymem pro britskou vládu a je místem, kde premiér přijímá významné hosty, pořádá zasedání vlády a formuluje politiku země. Kromě symbolické role je Downing Street 10 také funkčním pracovištěm s kancelářemi pro premiéra a jeho tým poradců a úředníků.

Funkce britského premiéra je mnohostranná a náročná. Premiér je hlavou vlády a zodpovídá za formulování a provádění politiky v celé řadě oblastí, od ekonomiky a zdravotnictví po zahraniční politiku a obranu. Předsedá zasedáním vlády, jmenuje ministry a řídí vztahy s ostatními zeměmi. Premiér je také tváří britské vlády na mezinárodní scéně a reprezentuje zemi na summitech a jednáních. Jeho rozhodnutí a činy mají dopad na životy milionů lidí ve Spojeném království i mimo něj.

Aktuální premiér

Aktuálním premiérem Spojeného království Velké Británie a Severního Irska je od 25. října 2022 Rishi Sunak. Sunak, člen Konzervativní strany, se stal premiérem po rezignaci Liz Trussové. Před svým nástupem do funkce premiéra zastával Sunak pozici ministra financí pod vedením Borise Johnsona. Sunak je první osobou indického původu, která zastává funkci britského premiéra. Jeho nástup do funkce byl vnímán jako historický moment pro Británii. Sunak se narodil v Southamptonu rodičům indického původu, kteří emigrovali z východní Afriky. Vystudoval filozofii, politologii a ekonomii na Oxfordské univerzitě a později získal titul MBA na Stanfordu. Před vstupem do politiky pracoval Sunak jako investiční bankéř. Do parlamentu byl poprvé zvolen v roce 2015. Sunakova vláda čelí řadě výzev, včetně rostoucí inflace, energetické krize a války na Ukrajině.

Rishi Sunak: Kariéra a vzdělání

Rishi Sunak, britský premiér od roku 2022, se může pochlubit působivou kariérou v oblasti financí a politiky. Narodil se v roce 1980 v Southamptonu indickým rodičům, kteří emigrovali z východní Afriky. Jeho otec byl lékař a matka lékárnice. Sunak navštěvoval Winchester College, jednu z nejprestižnějších soukromých škol ve Velké Británii. Poté studoval filozofii, politiku a ekonomii na Oxfordské univerzitě, kde získal vyznamenání. Během studií absolvoval stáž v Konzervativní straně a pracoval jako analytik pro investiční banku Goldman Sachs.

Po ukončení studií na Oxfordu získal Sunak stipendium MBA na Stanfordově univerzitě v Kalifornii. Tam se seznámil se svou budoucí manželkou Akshatou Murthyovou, dcerou indického miliardáře N. R. Narayana Murthyho. Po návratu do Velké Británie pracoval Sunak pro různé hedgeové fondy, než v roce 2009 spoluzaložil vlastní investiční společnost Theleme Partners.

Sunakova politická kariéra začala v roce 2015, kdy byl zvolen poslancem za Richmond (Yorks). Rychle stoupal v řadách Konzervativní strany a v roce 2019 byl jmenován státním tajemníkem pro místní samosprávu. V roce 2020 se stal ministrem financí v kabinetu Borise Johnsona a hrál klíčovou roli v reakci vlády na pandemii covidu-19. V červenci 2022 rezignoval na funkci ministra financí na protest proti Johnsonovo vedení, což spustilo lavinu dalších rezignací a nakonec vedlo k Johnsonovu pádu. V zářijovém hlasování členů Konzervativní strany byl Sunak zvolen novým lídrem strany a stal se tak premiérem Spojeného království.

Konzervativní strana

Britský premiér je tradičně lídrem Konzervativní strany, jedné z nejstarších a nejvlivnějších politických stran ve Spojeném království. Konzervativci, často nazýváni „Toryové“, se obecně hlásí k principům fiskální zodpovědnosti, volného trhu a silné národní obrany. V posledních desetiletích se strana potýkala s vnitřními spory ohledně otázek, jako je brexit a sociální politika. Navzdory těmto výzvám zůstává Konzervativní strana dominantní silou v britské politice a její lídr, britský premiér, má značný vliv na směřování země.

Výzvy a priority

Britský premiér čelí v současné době mnoha výzvám. Mezi nejpalčivější patří zvládnutí ekonomických dopadů pandemie covidu-19 a války na Ukrajině. Inflace v Británii dosahuje rekordních hodnot a životní náklady prudce rostou. Premiér musí najít způsob, jak zmírnit dopady na nejzranitelnější skupiny obyvatelstva a zároveň udržet stabilní ekonomiku. Další prioritou je dořešení vztahů s Evropskou unií po brexitu. Britská vláda se snaží dojednat nové obchodní dohody s EU a dalšími zeměmi, aby minimalizovala negativní dopady odchodu z jednotného trhu. V neposlední řadě se premiér musí vypořádat s rostoucím napětím ve společnosti. Brexit prohloubil rozpory v britské společnosti a premiér musí hledat způsoby, jak sjednotit zemi a obnovit důvěru v politický systém. Mezi další výzvy patří reforma Národní zdravotní služby (NHS), která se potýká s nedostatkem financí a personálu, a boj proti klimatickým změnám. Britská vláda si stanovila ambiciózní cíle v oblasti snižování emisí skleníkových plynů a premiér musí zajistit, aby byly tyto cíle splněny.

Brexit a jeho dopady

Britský premiér čelil a stále čelí obrovskému tlaku v souvislosti s Brexitem. Jeho úkolem bylo provést zemi složitým procesem vystoupení z Evropské unie a zároveň se snažit minimalizovat negativní dopady na britskou ekonomiku a společnost.

Počáteční fáze po referendu v roce 2016 byla poznamenána značnou nejistotou. Tehdejší premiérka Theresa Mayová spustila proces vystoupení podle článku 50 Lisabonské smlouvy a zahájila vyjednávání s EU o podmínkách Brexitu. Ta se ukázala jako velmi složitá a zdlouhavá, zejména kvůli otázce irské hranice a budoucího obchodního vztahu.

Po třech letech a několika odkladech Brexitu odstoupila Theresa Mayová z funkce a novým premiérem se stal Boris Johnson. Ten slíbil, že „dokončí Brexit“ a dojednal s EU novou dohodu o vystoupení. Britský parlament ji nakonec schválil a Spojené království opustilo EU 31. ledna 2020.

I po oficiálním vystoupení z EU však zůstávají některé otázky nezodpovězené. Britská vláda a EU nadále jednají o budoucím obchodním vztahu, což má zásadní význam pro britskou ekonomiku.

Vztahy s EU

Britský premiér hraje klíčovou roli ve vztazích Spojeného království s Evropskou unií. Po referendu o brexitu v roce 2016, ve kterém Británie odhlasovala vystoupení z EU, se premiéři museli potýkat s komplexními a často napjatými jednáními o podmínkách odchodu a budoucích vztazích. Britská vláda se snaží o dosažení obchodní dohody, která by minimalizovala ekonomické dopady brexitu, ale zároveň umožnila Spojenému království kontrolovat imigraci a vlastní zákony.

EU a Spojené království se shodly na řadě otázek, včetně práv občanů EU žijících ve Spojeném království a britských občanů žijících v EU. Nicméně, některé klíčové otázky, jako je irská hranice a rybolov, se ukázaly jako velmi obtížně řešitelné. Britský premiér čelí tlaku jak ze strany těch, kteří požadují tvrdý brexit bez ústupků EU, tak ze strany těch, kteří se obávají negativních dopadů na britskou ekonomiku a chtějí zachovat co nejtěsnější vztahy s EU.

Ekonomika a inflace

Britský premiér čelí v současnosti enormnímu tlaku kvůli neutěšenému stavu britské ekonomiky a rostoucí inflaci. Inflace v Británii dosahuje rekordních hodnot a experti varují před dalším zhoršováním situace. Vláda premiéra zavedla některá opatření na zmírnění dopadů inflace na domácnosti, jako jsou jednorázové příspěvky na energie nebo zmrazení daní. Nicméně opozice i někteří členové jeho vlastní strany kritizují tato opatření jako nedostatečná a volají po razantnějších krocích. Situaci dále komplikuje válka na Ukrajině a s ní spojená energetická krize. Rostoucí ceny energií a potravin dopadají na rozpočty britských domácností a zvyšují napětí ve společnosti. Britský premiér je tak pod palbou kritiky ze všech stran a jeho schopnost vyvést zemi z krize je zpochybňována.

Válka na Ukrajině

Britský premiér Rishi Sunak od svého nástupu do funkce zaujal k válce na Ukrajině jasné a pevné stanovisko. Sunak opakovaně zdůraznil neochvějnou podporu Spojeného království Ukrajině a jejímu lidu. Britská vláda pod jeho vedením poskytla Ukrajině významnou vojenskou a humanitární pomoc. Sunak se rovněž zasadil o uvalení tvrdých sankcí na Rusko a jeho spojence. V rámci NATO prosazuje Sunak pevnou a jednotnou reakci na ruskou agresi. Jeho postoj k válce na Ukrajině je v souladu s postojem většiny britské veřejnosti, která vyjadřuje silnou solidaritu s Ukrajinou.

Budoucnost Británie

Britský premiér nese na bedrech tíhu očekávání, pokud jde o budoucnost Británie. Jeho rozhodnutí, ať už v oblasti ekonomiky, migrace nebo zahraniční politiky, budou mít dalekosáhlé důsledky pro všechny Brity. Vzhledem k nejistotě panující po Brexitu je role premiéra důležitější než kdy jindy. Musí se vypořádat s výzvami, jako je udržení ekonomické stability, vyjednání nových obchodních dohod a sjednocení rozdělené společnosti.

Zároveň musí premiér obnovit důvěru v britské instituce a posílit mezinárodní postavení země. To vše v době, kdy se svět potýká s mnoha krizemi, od klimatických změn po geopolitické napětí. Úspěch britského premiéra v tomto úkolu bude mít zásadní význam nejen pro Británii, ale i pro její partnery v Evropě a ve světě.

Publikováno: 20. 06. 2024

Kategorie: politika

Autor: TomasJanicak

Tagy: britsky premier | informace o britském premiérovi