Státní dluh Česka se rozhodně nesnižuje

Pokud se člověk začne zajímat o státní finance, padne jedno zásadní slovní spojení. Je to státní dluh, který by měl zajímat asi každého občana této republiky. Jedná se o závazky tvořené vládou. Ty v posledních letech rozhodně nepatří k těm nejmenším, i když byly určitý čas víceméně konstantní....

Parlament ČR je rušný na obou frontách

S určitou pravidelností můžete v dnešní době sledovat, jak vypadají dohady v obou komorách Parlamentu České republiky. Tento dvoukomorový zákonodárný sbor ČR, jehož části vznikly v roce 1993, potažmo 1996, často projednává zákony a jiné státní záležitosti, které jsou spjaty s výraznou výměnou názorů. A to...

Senát si u nás prošel značným vývojem

Parlament České republiky se skládá ze dvou částí. Je to dolní komora a horní komora. Právě horní komoru tvoří Senát Parlamentu ČR, o jehož historii ví jenom málokdo. Jeho postavení je samozřejmě upraveno v Ústavě. Senátoři jsou mimo jiné ti, kdo musí udělit souhlas prezidentovi při jmenování soudců. Senát a...

Prezident musí dodržovat své pravomoci

O tom, že je prezident České republiky hlavou našeho státu ví snad každý. Jen málokdo však tuší, jaké pravomoci vůbec má. Každý občan naší země by měl mít dostatečné povědomí o tom, jak je prezident volen, na jak dlouhou dobu a co všechno vlastně může a co ne. Tak přesně na tyto a mnohé další informace se...

Poslanecká sněmovna hledá často společnou řeč

Jestli je na politické scéně nějaké místo, kde bývá nejvíce dusno, je to bezpochyby Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky. Právě zde dochází k častému ústnímu střetu politiků. Největší rozbroje jsou při schvalování, řešení důležitých témat a podobně. Je pravdou, že dolní komora parlamentu toho už...

Politik v Česku zakoření na různých úrovních

Politik jako takový je obvykle nedílnou součástí dané politické strany. I když výjimkou nejsou ani nestraníci a nezávislí, kteří se plně neztotožňují z ideologií té či oné strany. Význam samotného slova politik je celkem zřejmý. Jde o člověka působícího ve veřejném sektoru rozhodujícího o důležitých věcech,...

Politická strana musí být za všech okolností aktivní

Když se řekne politika, první, co se každému ihned vybavení bude nějaká politická strana. A není se čemu divit. Vždyť právě politické strany zásadním způsobem ovlivňují českou politiku a do značné míry i naše životy. Pojďme se tedy blíže zaměřit na slovní spojení „politická strana“ a prozradit si něco více...

Politická hnutí zasahují do české politiky

Politika jako taková spojuje řadu nejrůznějších věcí. Nejsou to jenom samotné volby, ale také politická hnutí, která do tohoto segmentu neodmyslitelně patří. Pokud nevíte, jaký je rozdíl mezi politickou stranou a hnutím, prozradíme Vám to. Zároveň Vám přinášíme odpovědi na ty nejdůležitější otázky týkající...

Předvolební kampaně bývají někdy hodně divoké

Volební kampaň nebo také volební agitka. Tohle jsou výrazy označující předvolební kampaně týkající se libovolných voleb. Jestliže o tomto výrazu nemáte větší povědomí, prozradíme Vám několik důležitých věcí. Informace související především s předvolebními kampaněmi vztahujícími se k České...

Volby jsou dramatické až do poslední chvíle

Každé volby probíhající v České republice jsou napínavé až do finálního okamžiku. Není se čemu divit. Na všech úrovních se rozhoduje o budoucí moci, koalicích a zástupcích do významných pozic. Oproti mnohým jiným zemím světa je v Česku zajímavé, že zde probíhají volby obvykle dva dny. A do jakých pozic...